Cenník

Cenník stomatologických výkonov

Všetky ceny sú určené po dohode s pacientom.


Ambulancia

Výkon Cena
1 Vstupná prehliadka 0 eur
2 Konzultácia 0 eur
3 Preventívna prehliadka 0 eur
4 Intraorálna RTG snímka 0 eur
5 Dentálna hygiena od 20 eur
6 Kompozitná výplň od 40 eur
7 Dostavba zuba od 80 eur
8 Extrakcia zuba od 50 eur
9 Kovokeramická korunka od 200 eur
9 Zirkonová korunka od 400 eur
10 Bezkovová keramika od 400 eur
11 Fazeta krycia estetická, čistá keramika od 400 eur

Akútne zubné ošetrenie

Výkon Cena
1 Vyžiadané Akútne zubné ošetrenie 30 eur
2 Endodontické ošetrenie od 40 eur
3 Extrakcia zuba od 50 eur